xoa blogspot »

Lấy lại blogspot đã lỡ xóa

Lấy lại blogspot đã lỡ xóa

admin April 2, 2011 0

Nếu như trước đây khi bạn xóa blog ( vào Settings > Basic > Delete blog ) vì một lý do nào đó thì không thể lấy lạ được nữa. Nay Blogger cho phép

Read More »