webspam »

Thuật toán xếp hạng Google mới chống lại webspam

Thuật toán xếp hạng Google mới chống lại webspam

admin September 13, 2012 0

Có lẽ trong vài ngày qua đã có sự thay đổi trong thuật toán xếp hạng của Google,bằng chứng là kết quả tìm kiếm của các từ khóa có độ khó cao. Không phải chỉ

Read More »