USB Recovery »

Tạo USB Recovery trong Windows 8.1

Tạo USB Recovery trong Windows 8.1

admin October 2, 2013 0

Nếu máy tính bạn gặp vấn đề hãy nhanh chóng sử dụng USB để tiến hành phục hồi lại Windows 8.1 về lại trạng thái bình thường lúc đầu. Và nếu may mắn, bạn

Read More »