unikey 3 6 »

UNIKEY

UNIKEY

admin March 31, 2011 5

  Hướng dẫn sử dụng Unikey Để gõ các chữ cái Việt có dấu bạn phải gõ chữ cái chính trước, sau đó gõ các dấu thanh, dấu mũ, dấu móc. Các kiểu gõ

Read More »