tuy bien trang dang nhap »

Tùy chỉnh trang đăng nhập của WordPress

Tùy chỉnh trang đăng nhập của WordPress

admin March 18, 2011 28

Để tạo ấn tượng cho các thành viên trong blog, bạn nên tạo dấu ấn riêng mang phong cách của mình cho trang đăng nhập. Mặc định, trang đăng nhập của WordPress (WP) sẽ

Read More »