trong mot mang wi fi co nguoi da download thi nhung nguoi khac co bi anh huong bang thong »

6 điều ảnh hưởng tới tốc độ mạng WiFi

6 điều ảnh hưởng tới tốc độ mạng WiFi

admin May 20, 2011 0

Mạng WiFi bị chậm? Một nghiên cứu gần đây của Epitiro, một hãng nghiên cứu có trụ sở ở Anh, cho thấy khách hàng mất trung bình khoảng 30% tốc độ dữ liệu mà

Read More »