timing getTime() »

Cách làm hiện thời gian load của trang web

Cách làm hiện thời gian load của trang web

admin March 31, 2011 8

Hiện thời gian load của trang web cũng là 1 yếu tố giúp cho trang của bạn trở nên pro hơn. Đôi khi nó trở nên không cần thiết nhưng dù sao bạn vẫn

Read More »