thue bao tai nong thon »

Nông thôn dùng 3G nhiều hơn thành thị

Nông thôn dùng 3G nhiều hơn thành thị

admin April 20, 2011 0

Theo thống kê của Viettel, lưu lượng trung bình của một thuê bao Dcom 3G tại nông thôn cao hơn 10% so với thuê bao ở thành phố.   Mạng Viễn thông Quân đối

Read More »