thuật toán search của GG »

Thuật toán tìm kiếm của Google, Bing, Yahoo! Search

Thuật toán tìm kiếm của Google, Bing, Yahoo! Search

admin April 2, 2011 0

Google công bố 1 bài kết quả nghiên cứu về đánh giá hiệu quả của Sitemaps trong qui trình tìm kiếm “Research study of sitemap”, trong đó họ đã hé lộ phần nào qui

Read More »