thu thuat outlook express »

Cài đặt mail trong outlook express

admin April 28, 2011 0

Mở chương trình Outlook Express(OE)   Chọn Tool-—–>account ——–>Add——-> Mail Display——->Next Ghi rõ địa chỉ email ———–> Next My incoming mail server chọn POP3 Khai báo Incoming &Outgoing như hình bên dưới ——>Next Trong

Read More »