thủ thuật hay cho chrome »

Thủ thuật hay cho Google Chrome

admin March 31, 2011 2

1. Omnibox cũng là máy tính. Omnibox là khung nhập địa chỉ để duyệt một website nào đó, nhưng ít ai biết rằng, Omnibox của Chrome cũng là một máy tính hữu hiệu, có

Read More »