thay đổi tiêu đề của yahoo messenger »

Thủ thuật Yahoo! Messenger (P1)

admin April 9, 2011 0

Thay đổi tiêu đề của Yahoo! Messenger: Thông thường, trên thanh tiêu đề ở cửa sổ của Y!M sẽ mang dòng chữ Yahoo! Messenger.     Tuy nhiên bạn có thể thay đổi nội

Read More »