tat dong bo mail trong yahoo »

Tắt bỏ tính năng tự động tạo Contact trong Gmail

Tắt bỏ tính năng tự động tạo Contact trong Gmail

admin April 22, 2011 0

Trên thực tế, khi chúng ta tiến hành thực hiện quá trình đồng bộ dữ liệu Google trên điện thoại Android, thì sẽ xảy ra 1 số trường hợp như sau: thay vì tên

Read More »