tạo widget search trong wordpress »

Thêm Widget động vào blog WordPress không cần dùng code

Thêm Widget động vào blog WordPress không cần dùng code

admin June 3, 2011 0

Nếu bạn sở hữu một trang WordPress, có khi nào bạn muốn trên mỗi trang khác nhau trong blog của mình sẽ hiển thị những widget khác nhau? Ví dụ, bạn đang có blog

Read More »
Tạo widget ‘Bài đăng liên quan’ kèm với ảnh thumbnails cho blogspot với LinkWithin

Tạo widget ‘Bài đăng liên quan’ kèm với ảnh thumbnails cho blogspot với LinkWithin

admin April 2, 2011 0

LinkWithin là 1 dịch vụ cho phép tạo widget ‘Bài viết liên quan kèm ảnh thumbnails’ trên Blog mới xuất hiện gần đây. Nó sẽ tạo widget dưới mỗi bài viết của Blog, khuyến

Read More »