Tạo Read More (đọc tiếp) một cách tự động ver 2 0 (hỗ trợ thumbnail ảnh)#sclient=psy »

Cách tạo Read More – Đọc Thêm tự động hỗ trợ tự thumbnail ảnh cho BLogSpot

admin April 2, 2011 4

Tôi xin giới thiệu với các bạn cách tạo Read more tự động có hỗ trợ thumbnail ảnh không phải sử dụng các thẻ span (class=fullpost) để ngăn phần miêu tả và phần post

Read More »