sua ten trong file photoshop »

Đổi tên file hàng loạt với Total Commander

Đổi tên file hàng loạt với Total Commander

admin March 26, 2011 23

Khi muốn đổi tên hàng loạt file trong hệ điều hành Windows, các bạn sẽ xử lý như thế nào? Thao tác lần lượt trên từng file, sử dụng công cụ hỗ trợ, chọn

Read More »