status yahoo hay »

Status Yahoo! Những trò hay có thể bạn chưa biết kill add nick Yahoo

Status Yahoo! Những trò hay có thể bạn chưa biết kill add nick Yahoo

admin April 9, 2011 0

Dưới đây là các lệnh trong Yahoo, khi biết các lệnh này bạn có thể kết hợp với một số câu chữ rồi đưa vào status để quậy Cách thực hiện trên dòng Status

Read More »