smartphone »

70% giới trẻ Mỹ sử dụng smartphone

70% giới trẻ Mỹ sử dụng smartphone

admin November 1, 2013 0

Có tới 70% người trẻ ở độ từ 13-17 tuổi tại Mỹ sử dụng smartphone và 79% thanh niên ở độ tuổi 18-24 tại Mỹ có một chiếc smartphone riêng. Ngày càng nhiều các

Read More »