Safe Mode »

Cách xem những phần mở rộng nào đang làm chậm trình duyệt

Cách xem những phần mở rộng nào đang làm chậm trình duyệt

admin October 11, 2013 0

Mỗi trình duyệt có những cách riêng để cung cấp thông tin về mức tiêu thụ bộ nhớ, sử dụng CPU, làm chậm khởi động của một extension. 1. Mozilla Firefox Thay vì tự

Read More »