rundll32 »

Tìm hiểu về tiến trình rundll32.exe

Tìm hiểu về tiến trình rundll32.exe

admin March 24, 2011 0

Trong danh sách nhiều dịch vụ khởi động cùng Windows, chắc chắn nhiều người sẽ băn khoăn về rundll32.exe. Thực chất đây là gì, chương trình của Windows hay 1 loại virus nào đó,

Read More »