Quản lý nguồn nhân lực IT ISO 20000:2005 »

ISO Là gì ? Phân loại tiêu chuẩn ISO

admin April 11, 2011 0

ISO là tên viết tắt của Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá (International Organization for Standardization), được thành lập vào năm 1946 và chính thức hoạt động vào ngày 23/2/1947, nhằm mục đích

Read More »