POP3 »

Truy cập tài khoản Email POP3 trong Windows 8

Truy cập tài khoản Email POP3 trong Windows 8

admin December 11, 2012 0

Các ứng dụng mail có trong Windows 8 hiện nay chỉ hỗ trợ các dịch vụ như: IMAP, Exchange, Hotmail/Outlook.com và tài khoản Gmail. Tài khoản mail POP3 ở đây được cung cấp như

Read More »