plugin theme worldpress »

Cài đặt plugin, theme cho WordPress

Cài đặt plugin, theme cho WordPress

admin March 24, 2011 9

Sau khi cài đặt thành công WordPress (WP) thì thành phần quan trọng tiếp theo mà bạn cần quan tâm cài đặt chính là plugin và theme. Plugin và theme là gì? Cách cài

Read More »