PHỎNG VẤN »

Ý NGHĨA ĐẰNG SAU MỖI CÂU HỎI PHỎNG VẤN

Ý NGHĨA ĐẰNG SAU MỖI CÂU HỎI PHỎNG VẤN

admin June 25, 2012 0

Có lẽ bạn đã quen thuộc với những câu hỏi phỏng vấn kiểm tra kinh nghiệm hay kiến thức chuyên môn. Đôi lúc bạn quá tập trung “phô diễn” kinh nghiệm mà thiếu sự

Read More »
10 CÂU HỎI KINH ĐIỂN TRONG BUỔI PHỎNG VẤN

10 CÂU HỎI KINH ĐIỂN TRONG BUỔI PHỎNG VẤN

admin June 25, 2012 0

Có ít nhất 4 trong số 10 câu hỏi sau luôn được hỏi trong buổi phỏng vấn. Bạn có thể quá quen thuộc với chúng, nhưng hãy cẩn thận! Nếu không có cách trả

Read More »