phím tắt trong firefox 4 »

Danh sách phím tắt trong Firefox

admin April 11, 2011 6

Đây là danh sách các phím tắt trong Mozilla Firefox. Lệnh Phím tắt Điều hướng Lùi Alt+Mũi tên Trái Backspace Tiến Alt+Mũi tên Phải Shift+Backspace Trang chủ Alt+Home Mở Tập Tin Ctrl+O Tải lại F5

Read More »