những hình mặt mới trong yahoo »

“Gương mặt mới” cho Yahoo! Messenger

“Gương mặt mới” cho Yahoo! Messenger

admin April 9, 2011 2

Bạn thường xuyên sử dụng Y!M, và mục đích chính khi sử dụng Y!M vẫn chỉ là chat và gặp gỡ bạn bè trên mạng. Tuy nhiên, tạo cho Y!M một “gương mặt mới”

Read More »