nhãn của blog »

Tùy chọn nhãn (label) cho các bài đăng trên Blogspot

Tùy chọn nhãn (label) cho các bài đăng trên Blogspot

admin March 31, 2011 1

Nhãn (label) là những cụm từ mô tả, được gán cho mỗi bài đăng (post). Ví dụ bạn viết một bài về Yahoo bạn có thể gán nhãn cho nó là yahoo, viết một

Read More »