Navigation cho blogger »

Tạo thanh “Page Navigation” (phân trang) cho blogspot

admin March 30, 2011 1

Các bước thực hiện: 1. Đăng nhập blog 2. Vào chỉnh sửa Code HTML (không nhấp vào Mở rộng tiện ích) 3. Chèn đọan code CSS bên dưới trên dòng ]]></b:skin> .showpageArea {padding: 0

Read More »