menu bar trong google chrome »

Ẩn thanh Address Bar trong Google Chrome và Chronium

Ẩn thanh Address Bar trong Google Chrome và Chronium

admin May 25, 2011 0

Trong trình duyệt Chrome của Google đã có sẵn 1 tính năng cho phép người sử dụng thu nhỏ phần giao diện điều khiển ở phần trên, nhưng nếu bạn muốn thu gọn hơn

Read More »