link mặt định cho bài viết trong wordpress »

Lạm bàn về cấu trúc link trong WordPress

Lạm bàn về cấu trúc link trong WordPress

admin March 24, 2011 9

Cấu trúc link trong WordPress (WP) là một thành phần khá quan trọng nhưng ít được chúng ta để ý đến. Thường thì chúng ta chỉ nhớ đến nó ngay sau khi cài blog,

Read More »