lam sao lay avatar cua garena messenger »

Lấy avatar của 1 tài khoản Y!M

admin April 9, 2011 3

Avatar là hình ảnh nhỏ đi kèm theo mà mỗi tài khoản Yahoo sử dụng để đại diện cho mình. Nếu 1 người sử dụng avatar, bạn có thể nhìn thấy avatar trên danh

Read More »