làm hop tìm kiếm cho blogspot »

Tạo ô Search cho BlogSpot

admin April 2, 2011 1

Khi còn thanh điều hướng Navbar thì bạn có thể Search trên Blog của bạn qua ô search của thanh Navbar nhưng khi bạn đã xóa hoặc ẩn thanh Navbar của Blogger-Blogspot thì việc

Read More »

Tạo hộp tìm kiếm cho blogspot

admin March 30, 2011 1

Cách thứ nhất: Đưa hộp tìm kiếm tùy chỉnh của Google vào blog (cách này hơi phức tạp) Bước 1: Các thông tin cơ bản Đặt tên cho công cụ tìm kiếm và cung

Read More »