iphone 4 »

Chuyển đổi định dạng iPhone MOV video bằng Windows Live Movie Maker

Chuyển đổi định dạng iPhone MOV video bằng Windows Live Movie Maker

admin October 10, 2011 0

Về kỹ thuật, iPhone 4 có thể chụp được những bức ảnh độ phân giải 5 Megapixel, và video chuẩn HDTV1280 x 720 hoặc đơn giản là 720p. Ví dụ cụ thể như sau, với

Read More »