ifone 4 co tinh nang chan tin nhan khong ? »

Chặn các cuộc gọi đến và tin nhắn trong iOS

Chặn các cuộc gọi đến và tin nhắn trong iOS

admin June 12, 2011 0

Cho dù bạn là người thường xuyên làm việc về điện thoại, hay là nhân viên trực tổng đài, chắc chắn không muốn gặp phiền phức bởi những người khác khi thường xuyên gọi

Read More »