huong dan su dung microsoft office 2010 »

Cài đặt giao diện tiếng Việt cho Microsoft Office 2010

Cài đặt giao diện tiếng Việt cho Microsoft Office 2010

admin March 31, 2011 4

Rào cản ngôn ngữ là một nguyên nhân làm nhiều người ngại tìm hiểu về máy tính. Vì vậy, bên cạnh việc phát hành bản tiếng Anh, hãng Microsoft luôn có những gói ngôn

Read More »