Hướng dẫn cách chỉnh sửa Menu boot trong Windows 7 »

Hướng dẫn cách chỉnh sửa Menu boot trong Windows 7

Hướng dẫn cách chỉnh sửa Menu boot trong Windows 7

admin June 17, 2011 0

Khi dùng bạn Windows7 thấy xuất hiện nhiều “Menu boot” lúc khởi động không mong muốn và khó chịu. Chẳng hạn như sau khi bạn cài “Win7 loader” thì ở “Menu boot” xuất hiện

Read More »