http://thegioinet org/2011/04/vi-sao-apple-google-thu-thap-du-lieu-cua-nguoi-dung-di-dong/ »

Vì sao Apple, Google thu thập dữ liệu của người dùng di động?

Vì sao Apple, Google thu thập dữ liệu của người dùng di động?

admin April 30, 2011 0

Apple và Google không theo dõi điện thoại của bạn chỉ để phục vụ bạn tốt hơn. Họ còn thu thập các thông tin địa điểm của người dùng di động để các nhà

Read More »