hotmail »

Sử dụng giao thức HTTPS của Windows Live Mail để kết nối tới tài khoản Hotmail

Sử dụng giao thức HTTPS của Windows Live Mail để kết nối tới tài khoản Hotmail

admin June 21, 2011 0

Về mặt kỹ thuật, nếu bạn đã áp dụng quá trình kích hoạt HTTPS trên tài khoản Windows Live Hotmail, thì rất có thể sẽ gặp phải một số vấn đề không tương thích

Read More »