gửi thư cho google adsense »

Mã PIN của Google adsense

Mã PIN của Google adsense

admin April 21, 2011 0

Nhằm bảo vệ tài khoản của các nhà xuất bản AdSense, Google sẽ gửi bằng thư một Mã số Nhận dạng Cá nhân (PIN) đến địa chỉ thanh toán được nhập trong tài khoản

Read More »