Google Chrome »

Cách xem những phần mở rộng nào đang làm chậm trình duyệt

Cách xem những phần mở rộng nào đang làm chậm trình duyệt

admin October 11, 2013 0

Mỗi trình duyệt có những cách riêng để cung cấp thông tin về mức tiêu thụ bộ nhớ, sử dụng CPU, làm chậm khởi động của một extension. 1. Mozilla Firefox Thay vì tự

Read More »
Tạo extension đơn giản dành cho Google Chrome

Tạo extension đơn giản dành cho Google Chrome

admin December 30, 2011 0

Trong bài viết hướng dẫn dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số bước cơ bản để tạo extension – tiện ích mở rộng đối với trình duyệt Chrome của

Read More »