giao thức utorrent »

Hướng dẫn download File torrent giao thức P2P bằng Utorrent

Hướng dẫn download File torrent giao thức P2P bằng Utorrent

admin April 5, 2011 1

Hướng dẫn download phim Bước 1: Đầu tiên phải down utorrent về, sau đó setup chương trình, phần này khá là đơn giản: Bạn có thể download các phiên bản mới nhất của utorrent

Read More »