file cài hiren boot usb »

Hiren’s Boot USB Setup 1.2 – Cài đặt Hiren’s Boot trên USB

Hiren’s Boot USB Setup 1.2 – Cài đặt Hiren’s Boot trên USB

admin April 5, 2011 1

^-^ Cải tiến mới trong version 1.2: – Loại bỏ tính năng nhận dạng 2 ổ USB trong phần boot loader Grub4dos do tính tương thích kém – Install MBR được cải tiến giúp

Read More »