easyboot download »

Download Portable EasyBoot 5.1.2.586 – Tạo file Boot dễ dàng

Download Portable EasyBoot 5.1.2.586 – Tạo file Boot dễ dàng

admin April 5, 2011 1

^-^ EasyBoot Phần khởi động của đĩa CD gốc cài hệ điều hành hành thường khá tệ — không chỉ Windows 98 hay Windows NT/2000, mà cả Windows XP cũng thế, cho đến giờ

Read More »