dịch vụ radio miễn phí »

Spotify cấp dịch vụ radio miễn phí cho thiết bị iOS

Spotify cấp dịch vụ radio miễn phí cho thiết bị iOS

admin June 20, 2012 0

Ngày 19/6, Công ty Spotify thông báo họ vừa cập nhật dịch vụ radio di động miễn phí vào ứng dụng phổ biến Spotify dành cho iPhone, iPad và iPod touch. Trước đó, tính

Read More »