đánh thức máy tính tự động »

Đánh thức PC từ chế độ Sleep một cách tự động

Đánh thức PC từ chế độ Sleep một cách tự động

admin July 17, 2012 0

Khi máy tính đang ở chế độ Sleep, bạn phải nhấn một nút bất kỳ để “đánh thức” hệ thống. Nhưng, ta cũng có thể cài đặt thời gian để PC được đánh thức tự

Read More »