clip cậu bé chăn trâu làm tình với con trâu »

Sự tích cái nốt dưới cổ con Trâu

Sự tích cái nốt dưới cổ con Trâu

admin April 28, 2011 0

  Ngày đó trâu cùng nói một thứ tiếng với người. Nhờ thế người dùng lời nói để sai khiến con vật theo ý muốn của mình rất tiện. Cũng nhờ thế, những gã

Read More »