chinh sua blog voi template mau »

Đặt tên các thuộc tính trong template Blogger bằng CSS Variables để chỉnh sửa trong “trình thiết kế mẫu”

Đặt tên các thuộc tính trong template Blogger bằng CSS Variables để chỉnh sửa trong “trình thiết kế mẫu”

admin March 28, 2011 16

Thông thường để điều chỉnh các thuộc tính màu sắc chữ, kích cỡ chữ, kiểu chữ, … của blog làm tại Blogger, ta thường dùng phương pháp thử: Download template -> Điều chỉnh CSS

Read More »