Chính sách đổi mạng giữ số »

Đổi mạng, giữ số: Ai mừng ai lo?

Đổi mạng, giữ số: Ai mừng ai lo?

admin April 9, 2011 1

Từ những năm 2005-2006, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) xây dựng quy định về chuyển mạng giữ nguyên số di động (khách hàng có thể lựa chọn bất kỳ nhà mạng di

Read More »