chỉnh ảnh biểu tượng cho trang web »

Thủ thuật tạo Favicon icon cho trang Blogger blog trong 5 phút.

admin March 30, 2011 2

Với thủ thuật trong bài viết ,bạn có thể tạo một Favicon cho trang Blogger blog (blogspot.com) trong vài phút ,cách này cũng áp dụng cho các nền blog khác và các trang web

Read More »