chan coment doi voi blog »

6 cách giảm comment spam trên WordPress Blog

6 cách giảm comment spam trên WordPress Blog

admin April 19, 2011 3

Nếu bạn có một blog WordPress được khá nhiều người biết đến thì điều khó chịu nhất là việc chống những bình phẩm mang tính spam (comment spam) hàng ngày. Mỗi khi đăng nhập

Read More »